​​
Velkommen til DuoZink®  
Let's protect 


​VARMFORZINKING er en miljøvennlig, rask og robust rustbeskyttelse med lang levetid 

​​med våre transportløsninger dekker vi hele det sentrale Østlandet.


Vi støtter prinsippene for et mer sirkulært næringsliv
se circularbusiness.no