​​
Velkommen til DuoZink®  
Let's protect


​Vi varmforzinker stålet ditt miljøvennlig, raskt og du får en robust rustbeskyttelse med lang levetid

 Som de første i verden benytter vi nå Low Carbon Zinc
(se Certificate under dokumentasjon) 


Våre transportløsninger dekker det sentrale Østlandet


Vi støtter prinsippene for et mer sirkulært næringsliv
se circularbusiness.no