​​
Velkommen til DuoZink®  
Let's protect


​Vi varmforzinker stålet ditt miljøvennlig, raskt og du får en robust rustbeskyttelse med lang levetid 


Med våre transportløsninger dekker vi hele det sentrale Østlandet

Vi støtter prinsippene for et mer sirkulært næringsliv
se circularbusiness.no